Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

Číslo/Number 2, duben/2024

obsah

contents

souborný článek /review article

Patrícia Hricáková, Natália Čavojská, Lucia Žlnayová, Ľubomíra Izáková, Michal Hajdúk

původní práce /original article

Zoe Guerrero, Miroslava Janoušková, Aneta Alexová, Jiří Pasz, Michaela Prášilová, Eva Tušková, Tereza Blažejovská, Hana Štěpánková, Marcela Macháčková, Matyáš Müller, Michal Nesládek, Slavomíra Pukanová, Alena Skopcová, Andrea Včeláková1,7, Michal Veselský, Markéta Vítková, Petr Winkler

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

zprávy /news